จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 6 / 2560 [2017-12-19]

กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 6 / 2560

        วันนี้ (19 ธันวาคม 2560 ) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 6 / 2560  โดยมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้าร่วมการประชุม

 

         ในที่ประชุมมีการแต่งตั้ง นายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นอนุกรรมการ ใน อ.ก.พ. กรมคุมประพฤติ แทนอนุกรรมการใน อ.ก.พ.กรมคุมประพฤติที่พ้นตำแหน่ง และมีการมอบของที่ระลึกให้แก่ นางสาวดวงฤทัย เหนี่ยงแจ่ม อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย และ นางสาวทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์ อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและด้านการบริหารและการจัดการเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง  ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร