จำนวนผู้เข้าชม : 50

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติให้สัมภาษณ์รายการข่าว สถานีโทรทัศน์ TNN 24 รณรงค์ดื่มไม่ขับ [2017-12-18]

อธิบดีกรมคุมประพฤติให้สัมภาษณ์รายการข่าว สถานีโทรทัศน์ TNN 24 เพื่อรณรงค์ดื่มไม่ขับ

        วันนี้ (18 ธันวาคม 2560) เวลา 10.00 นาฬิกา นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ให้สัมภาษณ์รายการข่าว สถานีโทรทัศน์ TNN 24 ในประเด็นเกี่ยวกับการณรงค์ดืื่มไม่ขับ สถานการณ์ต่างๆ รวมถึงสถิติข้อมูลผู้กระทำผิดในกรณีเมาแล้วขับ และขั้นตอนกระบวนการคุมประพฤติ เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนถึงข้อมูลและตระหนักถึงผลที่เกิดขึ้นกับพฤติกรรมดื่มแล้วขับ ณ ห้องอธิบดีกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

       อธิบดีกรมคุมประพฤติ ฝากข้อเตือนใจแก่ประชาชนว่า ในช่วงเทศกาลที่จะมีการเดินทาง ขอให้พี่น้องประชาชนคำนึงถึงความปลอดภัย คำนึงถึงคนรอบข้าง ง่วงอย่าขับ ดื่มไม่ควรขับอย่างยิ่ง และที่สำคัญต้องปฏิบัติตามกฎหมายจราจร

 

      สำหรับวันและเวลาออกอากาศ กลุ่มประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร กรมคุมประพฤติจะแจ้งให้ทราบต่อไป