จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE กรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2560 [2017-12-15]

       วันนี้ (15 ธันวาคม 2560) นายประสาร  มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE กรมคุมประพฤติ ครั้งที่1/2560 ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินการโครงการฯ ประจำปี 2560 พร้อมทั้งพิจารณาแผนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  กรมคุมประพฤติ ประจำปี 2561 แนวทางการจัดตั้งและดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  กรมคุมประพฤติ ซึ่งตั้งเป้าหมายให้มีขึ้นในสำนักงานคุมประพฤติ และศูนย์ฟื้นฟูจำนวนอย่างน้อย 11 แห่ง ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ กรุงเทพฯ

 

 

to be 1 to be 2
to be 3 to be 4