จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักคิดและแนวทางการปฏิบัติงานควบคุมและสอดส่องแก่ผู้ปฏิบัติงาน [2017-12-14]