จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการอบรมตามโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดลพบุรี [2017-12-13]