จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมคณะติดตามประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพอากาศ [2017-12-12]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมคณะติดตามประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพอากาศ    

 

            นายมณฑล แก้วเก่า หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่กองพัฒนาการฟื้นฟูฯ เป็นผู้แทนกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมคณะติดตามและประเมินผล การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองบิน 4  ศูนย์ฟื้นฟูฯกองบิน 4จังหวัดนครสวรรค์และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดติด กองบิน 46และศูนย์ฟื้นฟูฯ กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลกในระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2560โดยมี พลอากาศโทเฉลิมชัย ศรีสายหยุด    เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ ในฐานะหัวหน้าสำนักงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพอากาศ เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมทั้งนี้ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาข้อขัดข้อง ซึ่งคณะตรวจเยี่ยมได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดการพัฒนาดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพภาพมากยิ่งขึ้น