จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติ วอนสังคมตระหนักรู้ เหยื่อเมาแล้วขับ [2017-12-09]

อธิบดีกรมคุมประพฤติ วอนสังคมตระหนักรู้ เหยื่อเมาแล้วขับ

       นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานกล่าวให้โอวาทเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับและผู้ถูกคุมความประพฤติ ในการประชุมรวมพลังเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ หยุดความตายบนท้องถนน จัดโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ ซึ่งมีนายสุรสิทธิ์ ศิลปงาม ผู้จัดการมูลนิธิ เป็นผู้ดำเนินการตลอดการประชุม ในวันที่ 9 ธันวาคม 2560  ณ ห้องเรสซิเดนท์ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เชิงสะพานกรุงธน ฝั่งบางพลัด กรุงเทพมหานคร

        อธิบดีกรมคุมประพฤติเน้นย้ำถึงนโยบายหลัก การคืนคนดีสู่สังคม ของกรมคุมประพฤติในฐานะเป็นหน่วยงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ซึ่งมีมาตรการแก่ผู้กระทำผิด คือ 1. ส่งเสริมความรู้ให้กับผู้กระทำผิดเพื่อป้องกันไม่ให้กระทำผิดซ้ำอีก อาทิ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร และความรู้เกี่ยวกับการลด ละ เลิก แอลกอฮอล์ 2. ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกของผู้กระทำผิดเพื่อให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม เช่น กิจกรรมสร้างจิตสำนึก การทำงานบริการสังคมโดยช่วยเหลือผู้ป่วยที่โรงพยาบาล ให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในคดีขับรถขณะเมาสุรา เป็นต้น นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติเน้นย้ำถึงความตระหนักรู้ การเปลี่ยนแปลงความคิดและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อลดปัญหาและสร้างสังคมปลอดภัย อีกทั้งกรมคุมประพฤติ ยังสร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดคดีขับรถเมาสุรา โดยการทำข้อตกลงกับมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อจัดให้ทำงานบริการสังคมตรงกับลักษณะฐานความผิด เป็นต้น

 

       ภายในงานครั้งนี้ นำโดย นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ได้จัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติในคดีเมาแล้วขับ มาทำงานเป็นจิตอาสาจำนวน 40 กว่าราย เพื่อดูแลและให้บริการเหยื่อเมาแล้วขับ และสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงผู้ที่เป็นเหยื่อเมาแล้วขับ โดยอธิบดีกรมคุมประพฤติคาดหวังว่าการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จะทำให้ผู้ถูกคุมความประพฤติเกิดจิตสำนึกได้พัฒนาตัวเองและไม่กลับมากระทำผิดซ้ำอีก  ส่วนกรณีของนายภัทรศักดิ์ เทียมประเสริฐ หรือ ดีเจเก่ง (เกียร์อาร์) ในฐานความผิดขับรถประมาท ซึ่งถูกคุมความประพฤติ 3 ปี ทำงานบริการสังคม 2 ปี ต้องมารายงานตัวกับสำนักงานคุมประพฤติ จำนวน 6 ครั้ง ซึ่งการมาเป็นจิตอาสาครั้งแรกนี้ เพื่อช่วยเหลือดูแลเหยื่อเมาแล้วขับ ในการประชุมรวมพลังเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ฯ