จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติร่วมประชุมด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในเครือรัฐออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ [2017-12-08]

กรมคุมประพฤติร่วมประชุมด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในเครือรัฐออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

         ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2560  กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม นำโดยนางจิราวรรณ ไชยวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เป็นผู้แทนกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการประชุมด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในเครือรัฐออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ครั้งที่ 30 จัดโดยสมาคมอาชญาวิทยาแห่งออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (Australian and New Zealand Society of Criminology – ANZSOC) ร่วมมือกับสถาบันอาชญาวิทยาแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย (Australian Institute of Criminology – AIC) มหาวิทยาลัย Australian National University และมหาวิทยาลัย University of Canberra ณ กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย

 

         สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีแนวคิดหลักคือ มองอดีตเพื่อสรรค์สร้างอนาคต” (Acknowledging the past, imagining the future) เพื่อฉลองวาระครบรอบ 50 ปี ในการก่อตั้งสมาคม ANZSOC และทบทวนพัฒนาการขององค์ความรู้ด้านอาชญาวิทยานับแต่การก่อตั้งสมาคมจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคต โดยมีการนําเสนอผลงานวิชาการและการอภิปรายโดยนักวิชาการ นักวิจัย ผู้กําหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจากประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ รวมถึงประเทศอื่นๆ อาทิ อินเดีย ไต้หวัน และเกาหลีใต้ โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ การศึกษาด้านอาชญาวิทยา การบังคับใช้กฎหมาย กระบวนการยุติธรรมทางอาญา การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ความรุนแรงในครอบครัว และยาเสพติด ซึ่งการเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ในการดำเนินงานคุมประพฤติของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลตามนโยบายของอธิบดีกรมคุมประพฤติ