จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ ให้ความรู้สถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดแบบควบคุมตัว [2017-12-06]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ ให้ความรู้สถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดแบบควบคุมตัว

 

           กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ ให้ความรู้สถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดแบบควบคุมตัว ในระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2560นางจำเรียง สวัสดิวัฒน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองพัฒนาการฟื้นฟูฯ นายนิวัติ เอี่ยมเที่ยง พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ ผู้แทนกองทัพบก และเจ้าหน้าที่กองพัฒนาการฟื้นฟูฯ ได้เดินทางไปศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 กรมทหารปืนใหญ่ที่2 รักษาพระองค์ จังหวัดชลบุรี เพื่อไปให้ความรู้ เรื่องกฏ ระเบียบ และวิธีปฏิติต่อผู้เข้ารับการฟูฯ หลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง และเกณฑ์มาตรฐาน 9ด้าน โดยมีพันโทอิฐ ทิพยจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิวัฒน์พลเมืองฯให้การต้อนรับ