จำนวนผู้เข้าชม : 53

   


คุมประพฤติประสานจับกุมผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ อำเภอบ่อพลอยและอำเภอท่ามะกา [2017-12-06]

คุมประพฤติประสานจับกุมผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ อำเภอบ่อพลอยและอำเภอท่ามะกา

     วันนี้ (๖ ธันวาคม ๒๕๖๐) กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายสนิท อุตพรณ์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี นำทีมประสานจับกุมฯ นายไพศาล ทวีผล,นายสุเชษฐ์ ม่วงอยู่ และนายภาคภูมิ โตโคกสูง พนักงานคุมประพฤติ ร่วมกับ จ.ส.ต.ราวิน ภิญโญ ผบ.หมู่(ป.) สภ.บ่อพลอย ดำเนินการจับกุมผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ จำนวน ๒ ราย  ณ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย ๑ ราย และ สภ.ท่าเรือ ณ เขตเทศบาลท่าเรือ ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ๑ ราย ตามลำดับ ซึ่งคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดกาญจนบุรี ได้ปรับแผนให้เข้ารับการฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัวไม่เข็มงวดที่ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กองพลพัฒนาที่ ๑ ค่ายศรีสุริยวงศ์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี...

                                                                        ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...