จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ [2017-12-05]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

     วันนี้ (๕ ธันวาคม ๒๕๖๐) เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งนายสนิท อุตพรณ์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุดฤทัย ทองประเจียด พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการและประชาชนสวมใส่เสื้อเหลืองร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน ๙๑ รูป  ณ ศาลาการเปรียญวัดไชยชุมพลชนะสงครามจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี...

                                                                          ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...