จำนวนผู้เข้าชม : 49

   


กรมคุมประพฤติร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร [2017-12-05]

 กรมคุมประพฤติร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

            นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ  พร้อมด้วยนางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ นางยศวันต์ บริบูรณ์ธนา เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 2560   อีกทั้งยังเป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ โดยมีหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและมีพระสงฆ์ สามเณร รวม 901 รูปรับบิณฑบาต ถวายพระราชกุศล ณ พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร