จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 และมอบโล่รางวัลเกียรติยศ [2017-12-01]