จำนวนผู้เข้าชม : 51

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน จัดกิจกรรมฝึกอาชีพ "การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ" แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ [2017-11-29]