จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 43 ปี กรมบังคับคดี [2017-11-29]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 43 ปี กรมบังคับคดี

วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2560) เวลา 09.00 นาฬิกา กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม นำโดยนางอัญชลี  พัฒนสาร  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมแสดงความยินดีกับกรมบังคับคดี เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 43 ปี พร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณะกุศลให้แก่ ศิริราชมูลนิธิเพื่อการช่วยเหลือ ผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลศิริราชโดยมีนางสาวรื่นวดี  สุวรรณมงคล  อธิบดีกรมบังคับคดีเป็นผู้รับมอบ ณ อาคารกรมบังคับคดี  ถนนบางขุนนนท์  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร