จำนวนผู้เข้าชม : 51

   


กรมคุมประพฤติร่วมส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม [2017-11-28]

กรมคุมประพฤติร่วมส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

 

 นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ร่วมหารือรวมทั้งฝากสานต่อนโยบายเพื่อประชาชน พร้อมกล่าวขอบคุณผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานในสังกัด ในส่วนของกรมคุมประพฤติ มีนายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ  เข้าร่วม หลังจากนั้นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เดินทักทายและรับดอกไม้จากเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมรอส่ง ณ ห้องประชุมสำนักงานรัฐมนตรีชั้น 9 และบริเวณโถงหน้าห้องรับรองชั้น 2 กระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร