จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คป.สมุทรสาคร “มอบทุนประกอบอาชีพ ให้กับผู้ถูกคุมประพฤติ” [2017-11-27]

              วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นางพาณี  วลัยใจ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร มอบให้นายวิโรจน์ บัวเงิน และนายกิตติรัตน์ ส้มแป้น พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ เดินทางไปมอบทุนประกอบอาชีพ (พันธุ์ปลากะพง จำนวน 500 ตัว) เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถูกคุมประพฤติมีงานทำ และเกิดจิตสำนึกในการปรับปรุงตัวเอง