จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คป.กาญจน์ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 2/2561 อำเภอเมือง กาญจนบุรี [2017-11-23]

คป.กาญจน์ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 2/2561 อำเภอเมือง กาญจนบุรี

      วันนี้ (23 พฤศจิกายน 2560 ) เมื่อเวลา 08.30 นาฬิกา นายสนิท อุตพรณ์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายอภิสิทธิ์ ชรินทราวุฒิ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ และเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมชุมชนฯ เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และคลินิกมหาดไทย จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีและเข้าตรวจเยี่ยมบูธของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับความร่วมมือจากคณะอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองและได้รับเกียรติจากนายไพบูลย์ อัจจิมากาญจน์ ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอศรีสวัสดิ์ ได้เข้ามาช่วยประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมคุมประพฤติให้ประชาชนในเขตอำเภอเมืองทราบอีกด้วย..

                                                                        ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...