จำนวนผู้เข้าชม : 40

   


คป.กาญจน์ ส่งผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เข้าศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง [2017-11-23]

คป.กาญจน์ ส่งผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เข้าศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

     วันนี้ (23 พฤศจิกายน 2560) เมื่อเวลา 09.00 นาฬิกา นายสนิท อุตพรณ์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวธนพร ธนไพบูลย์สถาพร พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ ดำเนินการส่งมอบตัว  ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ  ซึ่งเป็นคนไร้ที่พึ่ง ไม่มีที่พักอาศัย ให้กับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อส่งต่อไปพักอาศัยที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นางเบ็ญชรี อุชชิน ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และนางสาวณรัชต์หทัย ล้ำเลิศ นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมรับมอบตัว ณ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกาญจนบุรี...

                                                                        ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...