จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คป.กาญจน์ ประสานจับกุม ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ อำเภอบ่อพลอย [2017-11-22]

คป.กาญจน์ ประสานจับกุม ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ อำเภอบ่อพลอย

     วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2560) เมื่อเวลา 08.30 นาฬิกา นายสนิท อุตพรณ์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวธนพร ธนไพบูลย์สถาพร พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ นำทีมประสานจับกุมฯ ร่วมกับ จ.ส.อ.นัฐพงษ์ โถแพ หน่วยร้อย.รส.พัน.ซบร.กรม สน.พล.๙ ดำเนินการจับกุมผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ   ณ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดกาญจนบุรี ได้ปรับแผนให้เข้ารับการฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัวไม่เข็มงวดที่ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองฯ บ้านทุ่งก้างย่าง อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี...

                                                                        ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...