จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๒ เข้าพบผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร [2017-11-22]