จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติร่วมมือกับนมโฟร์โมสต์สร้างงานสร้างอาชีพผู้ถูกคุมความประพฤติ [2017-11-22]

นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ หารือกับ ผู้แทนบริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมี นายภวิน วิชัยดิษฐ ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วประเทศ และนายอดุลย์ คล้ายพุฒ ผู้จัดการเขตขายภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ถึงการสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าทำงานกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายนมพร้อมดื่มภายใต้ตราสินค้า โฟร์โมสต์ ตามโครงการ สร้างงาน สร้างอาชีพ “แบ่งฝัน ปันโอกาส” ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ห้องประชุมอธิบดีกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จะพิจารณาเลือกผู้ถูกคุมความประพฤติจำนวนหนึ่งเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อทดลองเป็นโครงการนำร่องในพื้นที่ศูนย์จำหน่าย ซึ่งทางบริษัทฯ จะมีการจัดอบรมทักษะการขายและแนะนำผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนออกขายสินค้าในท้องตลาด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่
ผู้ถูกคุมความประพฤติ และเป็นการฝึกอาชีพที่สามารถต่อยอดการขายได้ในอนาคต