จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


กรมคุมประพฤติให้ความรู้แก่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี [2017-11-21]

           ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2560 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม นำโดยนางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยนางจำเรียง สวัสดิวัฒน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และเจ้าหน้าที่กองพัฒนาการฟื้นฟูฯ และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการตามโครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว ทั้งเรื่องการบริหารจัดการ กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และหลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ในการดำเนินการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีนางอำไพ ชนะชัย ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ