จำนวนผู้เข้าชม : 51

   


ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว เปิดศูนย์เพื่อนใจและชมรม TO BE NUMBER ONE [2017-11-21]

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว เปิดศูนย์เพื่อนใจและชมรม TO BE NUMBER ONE

วันนี้ (  21 พฤศจิกายน 2560 ) ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เปิดศูนย์เพื่อนใจและชมรม TO BE NUMBER ONE โดยมี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช ปลัดจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนางชลาทิพย์ โลหะศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งในพิธีเปิดได้มีหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ที่ร่วมอยู่ในโครงการ TO BE NUMBER ONE  เข้าร่วมเป็นเกียรติด้วย

 

สำหรับศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว ได้มีการเริ่มดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และมีการปรับปรุงพัฒนารูปแบบกิจกรรมต่างๆมาโดยตลอด ภายใต้แนวคิด ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ไขปัญหา พัฒนา EQ ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่จะช่วยฟื้นฟูฯสมาชิกในศูนย์ฟื้นฟูฯ ลาดหลุมแก้ว ได้อีกทางหนึ่งด้วย