จำนวนผู้เข้าชม : 50

   


คป.กาญจน์ จัดปฐมนิเทศ,และกิจกรรมอบรมให้ความรู้ฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 [2017-11-21]

คป.กาญจน์ จัดปฐมนิเทศ,และกิจกรรมอบรมให้ความรู้ฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

     วันนี้ ( 21 พฤศจิกายน 2560) เมื่อเวลา 09.00 นาฬิกา สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี โดยนายสนิท อุตพรณ์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุดฤทัย ทองประเจียด พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ (กลุ่มเขตพื้นที่ ๒) เป็นผู้ปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ เพื่อแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในระหว่างการคุมความประพฤติ ,พร้อมทั้งจัดกิจกรรมอบรมธรรมะอบรมป้องกันการเสพซ้ำและอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร โดยมีพระปลัดอดุลย์ อตุโล เจ้าอาวาสวัดหนองตะโก ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง ,นายไชยพัทธ์ ภูริชัยวรนันท์ วิทยากรจากสาธารณสุขอำเภอเมืองกาญจนบุรี และด.ต.สุรเกียรติ ซอนรัมย์ ผู้บังคับหมู่จราจร สภ.เมืองกาญจนบุรี ตามลำดับให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวนทั้งสิ้น  64 คน  ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารหลังใหม่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี...

                                                                          ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี..