จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


สคป.จ.ปข.กิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม อำเภอบางสะพาน [2017-11-21]

        วันนี้ 21 พฤศจิกายน 2560 นางไพเราะ  คงเปรม ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้มอบหมายให้นายเทิดไทย  เวคะทร  พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ  หัวหน้ากลุ่มงานสอดส่องฯ  เขตพื้นที่ 2 และนางสาวหนึ่งฤทัย  มีหวัง  พนักงานคุมประพฤติ  ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพาน จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ด้วยการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนบ้านสวนหลวง ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวันและเครื่องดื่มจากโรงเรียนดังกล่าว