จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี [2017-11-21]