จำนวนผู้เข้าชม : 43

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๒ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ในโอกาสที่เจ้าหน้าที่สำนักงานฯได้ย้ายไปปฏิบัติราชการที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก [2017-11-17]