จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 12 [2017-11-17]

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 12

วันนี้ (13 พฤศจิกายน 2560 ) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 12 โดยมีนายธงชัย ไชยเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 12 พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

โดยอธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้รับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงานฯ และมอบนโยบายการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นการทำงานเชิงรุก การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการประชาชน และสร้างการรับรู้เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม โดยอาศัยการบูรณาการการทำงานในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และภาคประชาชนเพื่อดูแลและส่งต่อผู้กระทำผิดกลับสู่สังคมโดยไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำ