จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน [2017-11-17]

วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2560) เวลา 10.00 นาฬิกา นายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยนางแพรทิพย์ แสงวัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจกรรมชุมชนและบริการสังคม และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถนนอู่ทองนอก กรุงเทพมหานคร

สำหรับการประชุมดังกล่าว ได้มีการพิจารณาแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2560-2563 รวมทั้งร่างแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และการบูรณาการข้อมูลเพื่อใช้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน