จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม [2017-11-17]