จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คป.กาญจน์ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในเขตพื้นที่อำเภอทองผาภูมิประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 [2017-11-16]

คป.กาญจน์ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในเขตพื้นที่อำเภอทองผาภูมิประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

     วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2560) เวลา 10.00 นาฬิกา นายสนิท อุตพรณ์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวธนพร ธนไพบูลย์สถาพร พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ,นางทิพย์วัลย์  รัตนวรรณและนางสาวหทัยกาญจน์ นัดสุนวงศ์ พนักงานคุมประพฤติ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในเขตพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทองผาภูมิ (ศาลจังหวัดทองผาภูมิ) อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี...

                                                          ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...