จำนวนผู้เข้าชม : 13

   


กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 5 / 2560 [2017-11-16]

กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 5 / 2560

วันนี้ ( 16 พฤศจิกายน 2560 ) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 5 / 2560  โดยมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้าร่วมการประชุม

ในที่ประชุมมีการแจ้งการแต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. กรมคุมประพฤติ ตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและเลือกข้าราชการพลเรือน เพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สามัญ การมอบหมายให้รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นรองประธานใน อ.ก.พ.กรมคุมประพฤติ ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร