จำนวนผู้เข้าชม : 41

   


คป.กาญจน์ ประชุมถ่ายทอดนโยบาย ชี้แจงแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณ 2561 [2017-11-15]

คป.กาญจน์ ประชุมถ่ายทอดนโยบาย ชี้แจงแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณ 2561

     วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2560) เมื่อเวลา 13.30 นาฬิกา นายสนิท อุตพรณ์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เพื่อถ่ายทอดนโยบายที่ท่านอธิบดีกรมคุมประพฤติ ชี้แจงแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณ 2561 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ฯ ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ..

                                                                          ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...