จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


สคป.จ.ปข.กิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม [2017-11-15]

วันนี้ 15 พฤศจิกายน 2560 นางไพเราะ คงเปรม ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มอบหมายให้นางสาวอนงค์นาถ นิลดำ พนักงานคุมประพฤติ กลุ่มงานสอดส่องฯ เขตพื้นที่ 1 บูรณาการร่วมกับศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยการพัฒนาทำความสะอาดตัดหญ้าและปรับภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนพฒนศาสน์วิทยา ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน โดยได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวันและเครื่องดื่มจากทางโรงเรียนดังกล่าว

เอกสารดาวน์โหลด :

Sep 15-11-60-page-001 (1).JPG