จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๐ [2017-11-14]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๐

 

นายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นผู้แทนกรมคุมประพฤติ วางพานพุ่มถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๐เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในฐานะที่ทรงเป็นบิดาแห่งฝนหลวง พร้อมทั้งเผยแพร่โครงการพระราชดำริฝนหลวง ครบปีที่ ๖๒ แห่งการริเริ่มความก้าวหน้าในการปฏิบัติการฝนหลวง ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพหานคร