จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว [2017-11-14]

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยนางยศวันต์ บริบูรณ์ธนา เลขานุการกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานี โดยมีนางชลาทิพย์ โลหะศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติได้รับฟังการสรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์ฟื้นฟูฯ และมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานในภารกิจต่างๆของศูนย์ฟื้นฟูฯให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติภารกิจ การบูรณาการกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งได้ติดตามความคืบหน้าโครงการต่างๆเช่น โครงการ ToBe Number Oneโครงการ Bangkok Rules และได้สอบถามถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานพร้อมให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ