จำนวนผู้เข้าชม : 43

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สำนักงานคุมประพฤติปทุมธานี สาขาธัญบุรี [2017-11-14]

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สำนักงานคุมประพฤติปทุมธานี สาขาธัญบุรี

มุ่งเน้นปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยนางยศวันต์ บริบูรณ์ธนา เลขานุการกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 โดยมีนางนงเยาว์ เขียวสะอาด ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด ปทุมธานี สาขาธัญบุรีนำเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

 

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานในภารกิจต่างๆของสำนักงานให้มีประสิทธิภาพและอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย และมอบ แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ และสอบถามถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานตลอดจนแนะนำให้แนวทางแก้ไขปัญหา