จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


สคป.พระนครศรีอยุธยา นำผู้ถูกคุมความประพฤติ สอบธรรมศึกษาชั้นตรี [2017-11-14]

เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘ .๓๐ น. นายสายยนต์ ปัญญาทา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางนุชศรา อุตะระวิเศษ หัวน้ากลุ่มกิจกรรมชุมชนและแผนงาน ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติ สฤษดิ์ เอกยะติ นำผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมการสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี ประจำปี๒๕๖๐ ณ สำนักเรียนวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร (ธรรมยุต)  ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เป็นการวัดว่าวิชาความรู้ที่ได้ศึกษามา มีความเข้าใจถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาเพียงใด  เพราะการนำความรู้ความเข้าใจในพระธรรมวินัยไปประพฤติอย่างจริงจัง เป็นปฏิบัติบูชาจะก่อให้เกิดผลคือความสุขความเจริญ อำนวยคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ ธำรงพระพุทธศาสนาให้มั่นคง พร้อมทั้งนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในกระบวนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กะทำความผิด ไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำเพื่อเป็นการคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน โดยมีผู้ถูกคุมความประพฤติเข้ารับการศึกษาและเข้าสอบในครั้งนี้จำนวน ๑๓ คน ณ วัดเสนาสนารามวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา