จำนวนผู้เข้าชม : 15

   


สมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมร่วมแสดงความยินดีอธิบดีกรมคุมประพฤติ [2017-11-14]

        นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ให้การต้อนรับนายศุภกิจ  เม้งเกร็ด  อุปนายกสมาคมคนที่ 1 รักษาการแทนนายกสมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม และคณะร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ขึ้นดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมคุมประพฤติ ณ ห้องอธิบดีกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

สมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ 1 สมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ 2
สมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ 3