จำนวนผู้เข้าชม : 53

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดอ่างทอง [2017-11-14]

อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดอ่างทอง

ให้กำลังใจ อ.ส.ค. ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยนางยศวันต์ บริบูรณ์ธนา เลขานุการกรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง โดยมีพันเอก ศุภณัฏฐ์ หนูรุ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง นำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครคุมประพฤติ ให้การต้อนรับ

สำหรับการลงพื้นที่จังหวัดอ่างทองในครั้งนี้ เพื่อมอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ โดยมุ่งเน้นการทำงานเชิงรุก การสร้างมาตรฐานการทำงาน การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการประชาชน และมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม โดยอาศัยการบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และภาคประชาชนผ่านอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อดูแลและส่งต่อผู้กระทำผิดกลับสู่สังคมโดยไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำ

จากนั้นเดินทางไปให้กำลังใจอาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน ๕ ครอบครัว พร้อมกำชับให้สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง คอยดูแลช่วยเหลือจนกว่าเหตุการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติ