จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จังหวัดสิงห์บุรี [2017-11-14]

อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จังหวัดสิงห์บุรี

มุ่งเน้นการทำงานเชิงรุก ขับเคลื่อนงานยุติธรรมชุมชนให้เกิดเป็นนรูปธรรม

นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยนางยศวันต์ บริบูรณ์ธนา เลขานุการกรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายนพพร บ่ายแสง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี  นำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครคุมประพฤติ ให้การต้อนรับ

สำหรับการลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีในครั้งนี้ เพื่อมอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ โดยมุ่งเน้นการทำงานเชิงรุก การสร้างมาตรฐานการทำงาน การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการประชาชน และมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม โดยอาศัยการบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และภาคประชาชนผ่านอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อดูแลและส่งต่อผู้กระทำผิดกลับสู่สังคมโดยไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำ

จากนั้นเดินทางไปศูนย์ยุติธรรม ตำบลท่าข้าม เพื่อให้กำลังใจกับผู้บริหาร แลเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม นำชุมชน และอาสาสมัครคุมประพฤติ พร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินงาน รวมถึงรับฟังปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนงานยุติธรรมชุมชนให้เกิดเป็นรูปธรรม สอดรับตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรมในภาพรวม