จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าแสดงความยินดีกับเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม [2017-11-13]

      นายประสาร  มหาลี้ตระกูล  อธิบดีกรมคุมประพฤติ  และคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติเข้าแสดงความยินดีกับนายสราวุธ  เบญจกุล  ในวาระเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ณ  ชั้น 6 สำนักงานประธานศาลฎีกา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ 

 

คาราวะเลขาธิการศาลฏีกา 1 คาราวะเลขาธิการศาลฏีกา 2