จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


สนง.คป.ชุมพร ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม นำเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไปทำบ้านปลา แนวปะการังเทียม และทำความสะอาด [2017-11-08]