จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติ ให้สัมภาษณ์ประเด็นนโยบายกรมคุมประพฤติและการใช้ EM [2017-11-08]

อธิบดีกรมคุมประพฤติ ให้สัมภาษณ์ประเด็นนโยบายกรมคุมประพฤติและการใช้ EM ในประเทศไทย

วันนี้ (8 พฤศจิกายน 2560) เวลา 9.00 นาฬิกา นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ให้สัมภาษณ์ประเด็นเรื่อง นโยบายการบริหารงานของกรมคุมประพฤติ ซึ่งจะเป็นหลักประกันความปลอดภัยของชุมชน และสร้างสมดุลระหว่างการแก้ไขฟื้นฟูและการบังคับใช้กฎหมาย เนื่องจากการคุมประพฤติ เป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยในการแก้ปัญหาคุกมีไว้ขังคนจน โดยมีกระบวนการก่อนพิจารณาคดี เช่น การสืบเสาะและพินิจ และเสนอความเห็นต่อศาล หรือการประกันตัวชั่วคราวตามพ.ร.บ. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 และประเด็นความคืบหน้าในการนำเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในประเทศไทย ซึ่งอาจเป็นเงื่อนไขในการรอการลงโทษในกลุ่มผู้กระทำผิดที่มีความเสี่ยงสูง สำหรับการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ เป็นการบันทึกเทปรายการ Voice News ซึ่งกำหนดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ Voice TV ณ กรมคุมประพฤติ ชั้น 4 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร