จำนวนผู้เข้าชม : 14

   


สคป.พระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ [2017-11-07]

วันที่ ๗ พฤศจิกายน เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสายยนต์  ปัญญาทา ผู้อำนวยการสำนักงาคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายบำรุง  วงษ์ทับทิม รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา