จำนวนผู้เข้าชม : 668

   


สคป.จ.สฎ (สาขาไชยา) ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระประสพ [2017-11-03]