จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกรมคุมประพฤติ [2017-11-02]

กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 5 / 2560

วันนี้ ( 2 พฤศจิกายน 2560 ) นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 5 / 2560 โดยมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

การประชุมในครั้งนี้มีการพิจารณาในหลายประเด็นได้แก่ แผนการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาเพื่อการปฏิบัติงานกับผู้กระทำผิดอาเซียน แผนการดำเนินโครงการอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาที่ใช้ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อปฏิบัติงานด้านล่ามในระบบงานคุมประพฤติ รวมทั้งพิจารณาหลักสูตรพนักงานคุมประพฤติและหลักสูตรเพิ่มทักษะและความเชี่ยวชาญสำหรับพนักงานคุมประพฤติตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.2559