จำนวนผู้เข้าชม : 13

   


คป.สุพรรณบุรี จัดอบรมปฐมนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับเงื่อนไขการคุมความประพฤติ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติในเขตพื้นที่ ที่ ๑ [2017-10-31]