จำนวนผู้เข้าชม : 14

   


กรมยุทธการทหารอากาศร่วมแสดงความยินดีอธิบดีกรมคุมประพฤติ [2017-10-27]

          นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ให้การต้อนรับนาวาอากาศเอก ภครัฐ  ศุขะพันธ์ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติกิจพิเศษสำนักยุทธการและการฝึกกรมยุทธการทหารอากาศ  นาวาอากาศเอก อัศวิน  จิตรมณีกาญจน์  รองผู้อำนวยการกองปฏิบัติกิจพิเศษสำนักยุทธการและการฝึกกรมยุทธการทหารอากาศ และนาวาอากาศโทกิจจาพจน์  สุกเพชร  ฝ่ายเสนาธิการกองปฏิบัติกิจพิเศษสำนักยุทธการและการฝึกกรมยุทธการทหารอากาศ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ขึ้นดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมคุมประพฤติ ณ ห้องอธิบดีกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

ทหารอากาศแสดงความยินดี